DOMOVI JAPA NUDE

Razumijemo jedinstvene potrebe naših korisnika

SMJEŠTAJ

Trajni i privremeni boravak pokretnih i nepokretnih osoba

Y

MEDICINSKA NJEGA

Stručna medicinska njega uz prisutnost liječnika

ORGANIZACIJA I PRIJEVOZ

Organizacija i prijevoz do bolnice te posjete bolesnicima u bolnici

NABAVA LIJEKOVA

Dobava i nabava svih lijekova i potrebnih pomagala

AKTIVNOSTI U NAŠIM DOMOVIMA

U našim novoizgrađenim domovima nudimo razne aktivnosti kako bi se svi korisnici osjećali “kak doma v svojoj hiži”.

 

Posudba knjiga iz knjižnice
Projekcija filmova u TV dvorani
Kreativne radionice
Organizirani posjet toplicama Sv. Martin
Izlet vinskom cestom
Pohađanje mise

DOMOVI

Domovi za starije i nemoćne Japa se nalaze na dvije lokacije, u Štrigovi i novootvoreni u Murskom Središću

Mursko Središče

Saznajte više

Štrigova

Saznajte više

Nikada niste prestari da si postavite novi cilj ili sanjate novi san.
— Les Brown